ทำเนียบกำลังพล

ฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบกที่ 13

พ.อ.สุเทพ  แก้วงาม
หน.ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13
(ชกท.2310)

 

 พ.ท.จิตต์เทพ  ภาพันธ์   - ว่าง -  ร.ต.บุญมา  พรรณรักษ์   ร.ต.สมเกียรติ  อ่อนละมัย 
สด.มทบ.13
(ชกท.2310)
น.เตรียมพล มทบ.13
(ชกท.2330)
น.ควบคุมกำลังสำรอง มทบ.13
(ชกท.2265)
นชง.มทบ.13
(ชกท.075)

   

เสมียนและเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13

 
จ.ส.ต.โสภณ  วังยายฉิม
(ชกท.075)
ส.อ.มนตรี  นาคทั่ง
(ชกท.075)
ส.ท.อนุวัฒน์  คุ้มฉายา
(ชกท.075)
จ.ส.ท.สุทธิศักดิ์ สุราเลิศ
(ชกท.075)
ส.ต.วรวิทย์  ทิกำพล
(ชกท.075)
น.ส.อรกวี มีศรี นางเลิศอนงค์ กลิ่นกาหลง