ไม่ใช่พระราชาในนิทาน 

:: ฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบกที่ 13 ::

   

20 ก.ค. 58 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร กำลังพลสำรองขั้นต้น บัญชี 1/58 ณ ป.พัน.711

Read more...
 

   

27 มิ.ย. 58 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ กำลังพลสำรองบัญชี 1/58 ณ ป.พัน.713

Read more...
 

   

20 มิ.ย. 58 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ กำลังพลสำรองบัญชี 1/58 ณ ร้อย.ป.คปม.พล.ป. และ ป.พัน.712

Read more...
 

   

6 มิ.ย. 58 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ กำลังพลสำรองบัญชี 1/58 ณ ป.พัน.721, 722 และ 723

Read more...
 

   

3 มิ.ย. 58 รับตรวจระบบการบรรจุและการใช้กำลังพลสำรอง ประจำปี 2558

Read more...
 

   

9 พ.ค. 58 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ กำลังพลสำรองบัญชี 1/58 ณ ปตอ.พัน.3

Read more...
 

   

6 พ.ค. 58 มทบ.13 โดยฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 และ ศฝ.นศท.มทบ.13 ดำเนินการจัดกิจกรรมวันกำลังสำรอง ประจำปี 58

Read more...
 

  

3 พ.ค. 58 มทบ.13 โดยฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการรับ - ส่งทหารกองประจำการที่ได้รับการส่งช่วยจาก ทภ.2

Read more...
 


Page 10 of 29


เข้าสู่ระบบ

เวลาปัจจุบัน