:: ฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบกที่ 13 ::

  

1 พ.ค. 59 ดำเนินการรับ - ส่งทหารกองประจำการพื้นที่ ทภ.1 ผลัดที่ 1/59

Read more...
 

  

15 ก.พ. 59 ผอ.กคร.นรด. และคณะ ตรวจระบบควบคุมกำลังพลสำรอง ในพื้นที่ มทบ.13 และ จทบ.ส.บ.

Read more...
 

   

1 - 5 ก.พ. 59  ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ตรวจบัญชีเรียกฯ (สด.16) และใบรับรองผลฯ (สด.43) ณ สง.สด.จว.อ.ท.

Read more...
 

  

13 ม.ค. 59 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการขึ้นทะเบียนทหารพลอาสาฯ พัน.จู่โจม

Read more...
 

  

8 ม.ค. 59 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการขึ้นทะเบียนแทนให้กับ นนส.เหล่าแพทย์ จว.ล.บ.

Read more...
 

  

3 พ.ย. 58 มทบ.13 โดยฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการรับ - ส่งทหารกองประจำการที่ได้รับการส่งช่วยจาก ทภ.2

Read more...
 

  

1 พ.ย. 58 มทบ.13 โดยฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการรับ - ส่งทหารกองประจำการพื้นที่ ทภ.1

Read more...
 

  

6 ต.ค. 58 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการขึ้นทะเบียน นศท.ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จว.อ.ท.

Read more...
 


Page 10 of 31


เข้าสู่ระบบ

เวลาปัจจุบัน