:: ฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบกที่ 13 ::

   

14 ต.ค. 59 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการขึ้นทะเบียนทหาร นศท. ศูนย์ฝึก รร.พัฒนานิคม จว.ล.บ.

Read more...
 

   

 12 ต.ค. 59 พ.อ.พงษ์สิทธิ์ ขจรกิตติภูมิ หน.ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 นำกำลังพล มทบ.13 กลุ่มอายุไม่เกิน 36 ปี ออกกำลังกาย

Read more...
 

   

11 ต.ค. 59 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการขึ้นทะเบียนทหาร นศท. ศูนย์ฝึก รร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จว.อ.ท.

Read more...
 

   

6 ต.ค. 59 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการขึ้นทะเบียนทหาร นศท.  รร.พระนารายณ์ จว.ล.บ.

Read more...
 

   

4 - 10 ต.ค. 59 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการขึ้นทะเบียนทหาร นศท.ศฝ.นศท.มทบ.13 จว.ล.บ.

Read more...
 

   

3 ต.ค. 59 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการขึ้นทะเบียนทหาร นศท.รร.โคกสำโรงพิทยาคม จว.ล.บ.

Read more...
 

   

14 ก.ย. 59 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการขึ้นทะเบียนทหาร นศท.วท.ชัยนาท จว.ช.น.

Read more...
 

  

1 ส.ค. 59 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการขึ้นทะเบียนทหาร นศท.ร.ร.ชัยบาดาลวิทยา จว.อ.บ.

Read more...
 


Page 8 of 31


เข้าสู่ระบบ

เวลาปัจจุบัน