:: ฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบกที่ 13 ::

   

9 มี.ค. 60 พล.ต.อิทธิพล สุวรรณรัฐ ผบ.มทบ.13 และคณะฯ ตรวจเยี่ยมกำลังพลสายงานสัสดี และมอบนโยบายตรวจเลือกฯ ในพื้นที่ จว.ส.ห.

Read more...
 

   

1 มี.ค.60  พ.อ.พงษ์สิทธิ์  ขจรกิตติภูมิ หน.ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 นำกำลังพลของหน่วยทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคล

Read more...
 

   

28 ก.พ. 60 พล.ต.อิทธิพล สุวรรณรัฐ ผบ.มทบ.13 และคณะฯ ตรวจเยี่ยมกำลังพลสายงานสัสดีในพื้นที่ จว.อ.ท.

Read more...
 

   

21-24 ก.พ. 60 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ตรวจบัญชีเรียกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ (สด.16) และใบรับรองผลการตรวจเลือก (สด.43) จว.ส.ห.

Read more...
 

  

20 ก.พ. 60 ต้อนรับคณะชุดตรวจการควบคุมกำลังพลสำรอง ณ สโมสรนายทหาร มทบ.13

Read more...
 

   

14-17 ก.พ. 60 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ตรวจบัญชีเรียกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ (สด.16) และใบรับรองผลการตรวจเลือก (สด.43) จว.อ.ท.

Read more...
 

   

6 - 10 ก.พ. 60 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ตรวจบัญชีเรียกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ (สด.16) และใบรับรองผลการตรวจเลือก (สด.43) จว.ล.บ.

Read more...
 

   

1 - 6 ก.พ. 60 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ตรวจบัญชีเรียกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ (สด.16) และใบรับรองผลการตรวจเลือก (สด.43) จว.ช.น.

Read more...
 


Page 8 of 33


เข้าสู่ระบบ

เวลาปัจจุบัน