:: ฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบกที่ 13 ::

  

1 พ.ค.60 รับ - ส่ง ทหารกองประจำการพื้นที่ ทภ.1 ประจำปี 2560 ผลัดที่ 1 จว.ล.บ., ส.ห., อ.ท. และ ช.น.

Read more...
 

  

8 เม.ย. 60 พ.อ.พงษ์สิทธิ์  ขจรกิตติภูมิ หน.ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 สังเกตุการณ์ตรวจเลือกฯ ประจำปี 2560 ณ อ.ชัยบาดาล และ อ.พัฒนานิคม จว.ล.บ.

Read more...
 

  

7 เม.ย. 60 พ.อ.พงษ์สิทธิ์  ขจรกิตติภูมิ หน.ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 สังเกตุการณ์ตรวจเลือกฯ ประจำปี 2560 ณ อ.ท่าวุ้ง จว.ล.บ., อ.อินทร์บุรี จว.ส.ห.

และ อ.โพธิ์ทอง จว.อ.ท.

Read more...
 

  

5 เม.ย. 60 พล.ต.อิทธิพล  สุวรรณรัฐ ผบ.มทบ.13 สังเกตุการณ์ตรวจเลือกฯ ประจำปี 2560 ณ อ.เมืองสิงห์บุรี จว.ส.ห.

Read more...
 

  

5 เม.ย. 60 พ.อ.พงษ์สิทธิ์  ขจรกิตติภูมิ หน.ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 สังเกตุการณ์ตรวจเลือกฯ ประจำปี 2560 ณ อ.บ้านหมี่ จว.ล.บ.

Read more...
 

  

4 เม.ย. 60 พ.อ.พงษ์สิทธิ์  ขจรกิตติภูมิ หน.ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 สังเกตุการณ์ตรวจเลือกฯ ประจำปี 2560 ณ อ.บางระจัน จว.ส.ห. และ อ.มโมรมย์ จว.ช.น.

Read more...
 

  

3 เม.ย. 60 พ.อ.ศักดิ์ศรี  งอยปัดพันธ์ รอง ผบ.มทบ.13 สังเกตุการณ์ตรวจเลือกฯ ประจำปี 2560 ณ อ.แสวงหา จว.อ.ท., อ.พรหมบุรี จว.ส.ห. และ อ.เมืองลพบุรี จว.ล.บ.

Read more...
 

  

2 เม.ย. 60 พล.ต.อิทธิพล  สุวรรณรัฐ ผบ.มทบ.13 สังเกตุการณ์ตรวจเลือกฯ ประจำปี 2560 ณ อ.เมืองลพบุรี จว.ล.บ.

Read more...
 


Page 7 of 33


เข้าสู่ระบบ

เวลาปัจจุบัน