:: ฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบกที่ 13 ::

  

5 เม.ย. 60 พล.ต.อิทธิพล  สุวรรณรัฐ ผบ.มทบ.13 สังเกตุการณ์ตรวจเลือกฯ ประจำปี 2560 ณ อ.เมืองสิงห์บุรี จว.ส.ห.

Read more...
 

  

5 เม.ย. 60 พ.อ.พงษ์สิทธิ์  ขจรกิตติภูมิ หน.ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 สังเกตุการณ์ตรวจเลือกฯ ประจำปี 2560 ณ อ.บ้านหมี่ จว.ล.บ.

Read more...
 

  

4 เม.ย. 60 พ.อ.พงษ์สิทธิ์  ขจรกิตติภูมิ หน.ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 สังเกตุการณ์ตรวจเลือกฯ ประจำปี 2560 ณ อ.บางระจัน จว.ส.ห. และ อ.มโมรมย์ จว.ช.น.

Read more...
 

  

3 เม.ย. 60 พ.อ.ศักดิ์ศรี  งอยปัดพันธ์ รอง ผบ.มทบ.13 สังเกตุการณ์ตรวจเลือกฯ ประจำปี 2560 ณ อ.แสวงหา จว.อ.ท., อ.พรหมบุรี จว.ส.ห. และ อ.เมืองลพบุรี จว.ล.บ.

Read more...
 

  

2 เม.ย. 60 พล.ต.อิทธิพล  สุวรรณรัฐ ผบ.มทบ.13 สังเกตุการณ์ตรวจเลือกฯ ประจำปี 2560 ณ อ.เมืองลพบุรี จว.ล.บ.

Read more...
 

  

2 เม.ย. 60 พ.อ.สิทธิชัย  คัตตะพันธ์ เสธ.มทบ.13 สังเกตุการณ์ตรวจเลือกฯ ประจำปี 2560 ณ อ.ค่ายบางระจัน จว.ส.ห. และ อ.ไชโย จว.อ.ท.

Read more...
 

   

1 เม.ย. 60 พ.อ.ศักดิ์ศรี  งอยปัดพันธ์ รอง มทบ.13 สังเกตุการณ์ตรวจเลือกฯ ประจำปี 2560 ณ อ.หนองม่วง และ อ.โคกเจริญ จว.ล.บ.

Read more...
 

   

21 มี.ค. 60 พล.ต.อิทธิพล สุวรรณรัฐ ผบ.มทบ.13 และคณะฯ ตรวจเยี่ยมกำลังพลสายงานสัสดีในพื้นที่ จว.ช.น.

Read more...
 


Page 6 of 32


เข้าสู่ระบบ

เวลาปัจจุบัน