:: ฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบกที่ 13 ::

   

28 ก.พ. 60 พล.ต.อิทธิพล สุวรรณรัฐ ผบ.มทบ.13 และคณะฯ ตรวจเยี่ยมกำลังพลสายงานสัสดีในพื้นที่ จว.อ.ท.

Read more...
 

   

21-24 ก.พ. 60 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ตรวจบัญชีเรียกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ (สด.16) และใบรับรองผลการตรวจเลือก (สด.43) จว.ส.ห.

Read more...
 

  

20 ก.พ. 60 ต้อนรับคณะชุดตรวจการควบคุมกำลังพลสำรอง ณ สโมสรนายทหาร มทบ.13

Read more...
 

   

14-17 ก.พ. 60 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ตรวจบัญชีเรียกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ (สด.16) และใบรับรองผลการตรวจเลือก (สด.43) จว.อ.ท.

Read more...
 

   

6 - 10 ก.พ. 60 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ตรวจบัญชีเรียกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ (สด.16) และใบรับรองผลการตรวจเลือก (สด.43) จว.ล.บ.

Read more...
 

   

1 - 6 ก.พ. 60 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ตรวจบัญชีเรียกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ (สด.16) และใบรับรองผลการตรวจเลือก (สด.43) จว.ช.น.

Read more...
 

   

12 ม.ค.60 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ขึ้นทะเบียนทหารพลอาสาสมัคร ณ พัน.จจ. จว.ล.บ.

Read more...
 

   

11 พ.ย.59 พ.อ.พงษ์สิทธิ์ ขจรกิตติภูมิ หน.ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 พร้อมคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลก ครั้งที่ 1

Read more...
 


Page 5 of 29


เข้าสู่ระบบ

เวลาปัจจุบัน