:: ฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบกที่ 13 ::

15 - 17 มิ.ย. 2555 กำลังสำรองขั้นต้น บัญชี 1/55 ฝึก ชกท.ครั้งที่ 1 กำหนด 3 วัน

Read more...
 

14 มิ.ย. 55 สมาชิกชมรมทหารกองหนุน มทบ.13 ร่วมหารือข้อมูลสิทธิประโยชน์ของสมาชิกชมรมฯ

Read more...
 

วันที่ 14 มิถุนายน ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ได้จัดกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์การสร้างและจัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Read more...
 

9 มิ.ย. 55 เรียกพลเพื่อตรวจสอบ ณ ป.พัน.711 เป็นกำลังพลสำรองนายทหารสัญญาบัตร 2 นาย และกำลังพลสำรองนายทหารประทวน 55 นาย

Read more...
 

ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2555 เวลา 0900 - 1200 พล.ต.วัตรชนินทร์  เสาวภา หน.คณะทำงานพัฒนาระบบกำลังสำรองและกิจการสัสดี พร้อมคณะ กำหนดจะเดินทางตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การรับสมัคร/รายงานตัวของ นศท. ประจำปี 2555 ของ มทบ.13 ในการนี้ ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการบรรยายสรุปงานด้านกำลังพลสำรอง และงานกิจการสัสดี พร้อมทั้งปัญหาข้อขัดข้อง/ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงาน

 

ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2555 ฝ่ายสรรพกำลังได้ดำเนินการเรียกพลเพื่อตรวจสอบซึ่งหน่วยรับคือ ป.71

Read more...
 

ในวันที่ 1 และวันที่ 3 พ.ค. 2555 ได้มีการรับทหารกองประจำการ และดำเนินการแยกลงหน่วยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

Read more...
 

ห้วงวันที่ 1 - 10 เมษายน 2555 คัดเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2555 ในพื้นที่ มทบ.13

Read more...
 


Page 32 of 33


เข้าสู่ระบบ

เวลาปัจจุบัน