:: ฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบกที่ 13 ::

23 มิ.ย. 2555 มีการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ ตามบัญชี 1/55 ณ พล.ป. และ ร้อย.คปม.พล.ป.

Read more...
 

23 มิ.ย. 2555 รับพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหาร ประจำปี 2555ณ ป.พัน.712

Read more...
 

16 มิ.ย. 55 เรียกพลเพื่อตรวจสอบ กำหนดเวลา 1 วัน บัญชี 1/55 ณ ป.72, ป.พัน.722 และ ป.พัน.723

Read more...
 

15 - 17 มิ.ย. 2555 กำลังสำรองขั้นต้น บัญชี 1/55 ฝึก ชกท.ครั้งที่ 1 กำหนด 3 วัน

Read more...
 

14 มิ.ย. 55 สมาชิกชมรมทหารกองหนุน มทบ.13 ร่วมหารือข้อมูลสิทธิประโยชน์ของสมาชิกชมรมฯ

Read more...
 

วันที่ 14 มิถุนายน ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ได้จัดกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์การสร้างและจัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Read more...
 

9 มิ.ย. 55 เรียกพลเพื่อตรวจสอบ ณ ป.พัน.711 เป็นกำลังพลสำรองนายทหารสัญญาบัตร 2 นาย และกำลังพลสำรองนายทหารประทวน 55 นาย

Read more...
 

ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2555 เวลา 0900 - 1200 พล.ต.วัตรชนินทร์  เสาวภา หน.คณะทำงานพัฒนาระบบกำลังสำรองและกิจการสัสดี พร้อมคณะ กำหนดจะเดินทางตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การรับสมัคร/รายงานตัวของ นศท. ประจำปี 2555 ของ มทบ.13 ในการนี้ ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการบรรยายสรุปงานด้านกำลังพลสำรอง และงานกิจการสัสดี พร้อมทั้งปัญหาข้อขัดข้อง/ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงาน

 


Page 30 of 31


เข้าสู่ระบบ

เวลาปัจจุบัน