:: ฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบกที่ 13 ::

25 ต.ค. 2555 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อชี้แจงขั้นตอนและวิธีการรับทหารฯ ผลัดที่ 2/55 แก่เจ้าหน้าที่หน่วยต่างๆ

Read more...
 

  

1 ต.ค. 2555 พันเอก พงษ์สิทธิ์  ขจรกิตติภูมิ หน.ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 และกำลังพลสายงานสัสดีในพื้นที่ มทบ.13 ร่วมพิธีส่งมอบหน้าที่ ผบ.มทบ.13

Read more...
 

10 - 21 กันยายน 2555 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3/55

Read more...
 

  

4 กันยายน 2555 หัวหน้าฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง รัฐสภากับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน

Read more...
 

  

23 สิงหาคม 2555 มทบ.13 ดำเนินการสอบนายทหารประทวนสายงานสัสดีเลื่อนครองอัตราสูงขึ้น (สิบเอก เป็น จ่า)

Read more...
 

28 ก.ค. 2555 เรียกพลเพื่อตรวจสอบ บัญชี 1/2555 กำหนด 1 วัน ณ ปตอ.พัน.3

Read more...
 

  

27 ก.ค. 2555 พันเอก พงษ์สิทธิ์  ขจรกิตติภูมิ  หน.ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.13
ร่วมลงนามถวายพระพรและจุดเทียนชัยถวายพระพร

Read more...
 

  

26 ก.ค. 2555 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินกิจกรรม Unit School ในหัวข้อ การเขียนบทความหน้าเว็บไซต์

Read more...
 


Page 30 of 33


เข้าสู่ระบบ

เวลาปัจจุบัน